Een idealist met een lange adem

Foto Ben Nas

Ben Nas bij het buurtfonteintje, kinderen krijgen flesje met naam erop. Foto: Verse Beeldwaren

Ben Nas heeft al veel beroepen uitgeoefend. Hij was meettechnicus bij Philips, technisch tekenaar bij uitzendbureaus, initiatiefnemer van een kringloopbedrijf en –nog steeds- adviseur arbo- en milieuzorg. Door al die activiteiten loopt een groene draad: zijn werk aan een beter milieu. Tijdens het werk en daarbuiten, bij organisaties als Trefpunt Groen en in zijn woonomgeving: ‘Ik zoek altijd de samenwerking.’

Aan de lange houten tafel in zijn woonkamer in Genderdal telt hij op zijn vingers de projecten in de buurt waar hij bij betrokken is: ‘Ik ondersteun  de buurtmoestuin waar kinderen en volwassenen tuinieren. En we zijn bezig  met  een vogelproject, waarbij we de dieren nestgelegenheid geven  en zelf van alles leren over de verschillende soorten. Verder probeer ik ervoor te zorgen dat de gemeente en Woonbedrijf in de buurt zoveel mogelijk bomen en struiken planten die eetbare vruchten of noten dragen. En dan is er nog het waterproject: we hebben een fonteintje in de buurt geïnstalleerd en drinkflesjes uitgedeeld, zodat mensen geen duur spawater meer hoeven te kopen en ook minder afval hebben. De kinderen hebben een flesje gekregen met hun naam erop. O ja, en we zijn bezig om zonnepanelen op de daken te krijgen, daarover moet nu snel een beslissing vallen.’

AiREAS is voor Ben vooral een netwerk.  ‘Daar kom ik mensen tegen met ervaring en deskundigheid in zaken waar ik ook mee bezig ben. Bovendien interesseert de manier van samenwerking binnen AiREAS mij erg: ik geloof dat de gelijkwaardigheid van de partners binnen AiREAS uiteindelijk veel beter werkt dan traditionele manieren om dingen voor elkaar te krijgen.’

Ben is zeker niet de enige actieveling in de wijk, maar wel een van de weinigen met zo’n passie voor duurzaamheid. ‘Het accent ligt vaak meer op sociale veiligheid en feestjes organiseren.’ Het deert hem niet: hij gaat rustig door. Ben Nas is een idealist met een lange adem. ‘Die heb ik door mijn astmatische bronchitis’, zegt hij met een lach. Dat verklaart ook meteen zijn speciale belangstelling voor schone lucht.